www.geek-store.pl

Szczecin, Zofii Nałkowskiej 4
Diagnoza psychologiczna trudności w nauce, Psychoterapia psychodynamiczna, Badania i poradnictwo zawodowe dla dzieci, Psycholog, Psychoterapia, Konsultacja psychologiczna